Home   Archive by category 'Events'

Category Archives: Events

“Guru Purnima” 16-07-2019

Madhav Vidhya Sankul Celebrated “Guru Purnima” on 16-07-2019.


“Varshana Vadhamna” 26-06-2019


“Pravesotsav”

          


“World Yoga Day” 21-06-2019


“World Yoga Day” 21-06-2019


“First Day of School” 10-06-2019

First day of school 10-06-2019 Rajmadhav Vidhyamandir School


“Republic Day” 26-01-2019

Madhav vidhya Sankul had celebrated “Republic Day” on 26-01-2019  


“Black & White Day” 19-01-2019

Madhav Vidhya Sankul had celebrated “Black & White Day” on 19-01-2019.                                      
Read more »


“Balloon Day” 12-01-2019

Madhav Vidhy Sankul had celebrated “Balloon Day” on 12-01-2019.    


“Science Fair” 29-12-2018

Madhav Vidhya Sankul Had celebrated “Science Fair” on 29-12-2018